Gebruikersraad

Denk jij mee in de BSD Gebruikersraad?

De naam is nog in ontwikkeling, maar dat er een toekomstdenkers nodig zijn die kunnen meedenken over de ontwikkeling van Brainport Smart District, dat is zeker! Daarom zijn we op zoek naar leden voor de BSD Gebruikersraad.

Om van BSD een aantrekkelijk wijk te maken, om te wonen, werken en verblijven, zullen we de brug moeten slaan tussen innovaties en de realiteit. Hoe zorgen we dat de innovaties die we nu ontwikkelen ook aansluiten bij de leefwereld van de toekomst? Wat betekent een innovatief waterbesparend systeem eigenlijk voor je dagelijkse douche? Welk effect heeft een gedeelde logeerkamer in de wijk op bezoekende familieleden? Als de wijk autovrij wordt, kunnen kinderen veilig buiten spelen, maar blijft de wijk dan nog aantrekkelijk voor mensen die slecht ter been zijn? Stel dat we zorg lokaal en onderling organiseren, hoe verandert dat de band tussen buren?

Hoe we dat precies gaan organiseren, gaan we samen met geïnteresseerden (toekomstige raadsleden) afstemmen. Zo willen we samen nadenken over de manier van overleggen, samenwerken, frequentie, output en samenstelling van de raad. 

Doe je met ons mee?

Heb je ideeën voor de gebruikersraad of misschien wel interesse om deel te nemen? Wil je even met ons sparren om te kijken of het bij je past? Wil je iemand anders aanraden voor de gebruikersraad? Laat van je horen! Stuur een mailtje naar Tove Elfferich, projectleider gebruikersraad: t.elfferich@brainportsmartdistrict.nl