Antea Group

Focusgroep gesprek 14-januari 19:00 - 21:00 uur

Brainport Smart District (BSD) heeft een visie om de slimste wijk van de wereld te bouwen. Antea Group is in gesprek met BSD om te mogen bijdragen aan deze toekomstige wijk, door een product te ontwikkelen dat bijdraagt aan de slimme, gezonde en veilige wijk. Als stip op de horizon ontwikkelt Antea Group een sensor die de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid in kaart brengt, zowel in een gebouw als in de wijk. Hiervoor zet Antea Group sensoren in die zowel klimaatwaarden meten als lichaamstemperatuur, beweging, hartslag, bloeddruk en spierspanning. Daarnaast zal ook beeldherkenning worden ingezet. We willen de ‘stip op de horizon’ bereiken door het project op te splitsen in kleinere stappen. Al deze stappen worden vormgegeven gedurende het project. 

Wij, Antea Group, kunnen ons voorstellen dat bovengenoemde innovatie een diverse reacties. Daarom willen wij graag met de inwoners van BSD in gesprek gaan hierover. Nog liever willen wij dit project en de implementatie in BSD samen met u gaan vormgeven. 

Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan een digitale focusgroep op donderdagavond 14 januari 2021, tussen 19:00-21:00 uur

Wat komt er aan bod? 

  • Algemene uitleg van innovatie (stip op de horizon);
  • Beoogde aanpak in BSD
  • Discussie: reactie op innovatie + aanpak bij BSD
  • Vervolgtraject

De reacties die wij verkrijgen uit de focusgroep, worden gebruikt om het Plan van Aanpak aan te scherpen en passender én gerichter te maken naar de behoeften en wensen van de inwoners van BSD. 

Wilt u meedenken?

U kunt zich aanmelden voor de focusgroep, door hieronder uw naam en mailadres achter te laten. U ontvangt enkele dagen voor de sessie van ons een email met details over hoe en waar in te loggen. Aan deze eerste focusgroep kunnen maximaal 10 personen deelnemen.

Focusgroep 14 januari

Verplicht veld

Verplicht veld