Projecten & Nieuws

Blijf op de hoogte van de projecten die van BSD de slimste wijk van wereld gaan maken. Dit zijn onder meer projecten uit de Business Challenges die Brainport Smart District organiseert. Maar ook subsidie projecten in samenwerking met de Gemeente Helmond of andere partijen.

Volgende fase in ontwikkeling beeldkwaliteitsplan van start

De afgelopen weken is er met veel verschillende partners en inwoners gesproken over de ontwikkeling van het Beeldkwaliteitsplan. We spraken over verwachtingen wat betreft de look & feel van de wijk. Moeten innovaties zichtbaar zijn in een slimme wijk, of juist niet? Hoe ga je om met bestaande elementen zoals bomen, water en oude boerderijen? Hoe kan een beeldkwaliteitsplan ontwikkelaars uitdagen en inspireren? Hoe zorgen we voor een samenhangend ontwerp waarin genoeg ruimte is voor innovatie en co-creatie processen? 


Op basis van de feedback & ideeën die uit de verschillende dialoogsessies zijn gekomen wordt het beeldkwaliteitsplan momenteel verder uitgewerkt. UNStudio, gemeente Helmond en Stichting BSD werken gezamenlijk toe naar een 90% versie. 


Presentatie en dialoogsessie

Op donderdag 15 juli van 16:00 - 18:00 presenteren we tijdens een online bijeenkomst de ontwikkeling van het stedenbouwkundig raamwerk en het beeldkwaliteitsplan. Na de presentaties gaan we graag met jullie (in breakout rooms) in gesprek over jullie vragen, opmerkingen en aanvullende ideeën. Doe jij ook mee?

29 april - BSD Boostsessie - Gezonde wijk & Digitale wijk


Op 29 april aanstaande organiseren we een nieuwe boostsessie. In deze editie staan de programmalijnen Gezonde Wijk en Digitale Wijk centraal. Programmamanagers Peggy Goris en Carlien Roodink gaan graag met je in gesprek. Doe je mee?

BSD Online Innovation Network Event - 19 april a.s.

BSD Online Innovation Network Event - 19 april a.s.

“Bouwen aan de samenleving van morgen”

Het eerste online Innovation Network Event van 2021 komt eraan. Deze keer staat het event geheel in het teken van participatie. In verschillende break-out rooms gaan we met elkaar in gesprek om zo tot frisse inzichten te komen. Want hoe ziet u het wonen en werken in de samenleving van morgen? Daarnaast brengen we u ook op de hoogte van de stand van zaken binnen BSD en vindt er een feestelijke ondertekening plaats met onze nieuwe netwerk partners die zijn voortgekomen uit de laatste wave van de Business Challenge.

Terugblik op BSD Boostsessie #1: Water en Mobiliteit

Een impuls geven aan de programmalijn Mobiliteit: dat stond centraal in de eerste boostsessie op 11 maart jl. samen met de deelnemers gingen programmamanagers Teun Meulepas en Toon Bosmans aan de slag met verschillende vraagstukken. We willen BSD inrichten als een plek voor ontmoeting en actieve mobiliteit. Maar hoe doen we dit? Hoe ziet dit eruit? En hoe gaan we verstandig en slim om met water? Fabulos shuttle gearriveerd in Helmond

Het is zover: de voorbereidingen voor de proef met de zelfrijdende minibus van het Europese project FABULOS in Helmond starten. De shuttle zal gaan rijden tussen Brandevoort Station en de Automotive Campus en zo ook door het gebied van Brainport Smart District gaan rijden.

Focussessie 14 januari- Antea Group

Antea Group wil met sensoren in de openbare ruimte bijvoorbeeld klimaatwaarden meten, maar ook lichaamstemperatuur, beweging, hartslag, bloeddruk en spierspanning. Dit met het doel om bij te dragen aan een gezonde, sociale en veilige wijk. Maar hoe werkt dat precies? Wat meten die sensoren? En: wat zijn de ideeën van de toekomstige bewoners van BSD hierover? Over deze en andere vragen wil Antea Group graag met toekomstige bewoners in gesprek. Wil jij hierover meedenken? Meld je dan aan via onderstaande button voor de focussessie op 14 januari a.s.

Webinar TU/e innovation space

Hoe verplaatsen mensen, maar ook goederen, zich op een slimme manier binnen een stad? Wil jij hier meer over weten? Neem dan deel aan het webinar dat TU/e innovation Space hierover organiseert op 3 november a.s. Aanmelden kan hier: https://lnkd.in/dUfjt7n

Dit is het tweede webinar van TU/e innovation Space over de ontwikkelingen binnen smart cities.

BSD stelt voor:

Het OP ZUID Smart Cities Innovation Space project

BSD stelt voor:

Het gedeeld micro depot (S.M.U.D) project