Terugblik BSD Boostsessie #1: Water en Mobiliteit

Een impuls geven aan de programmalijn Mobiliteit: dat stond centraal in de eerste boostsessie op 11 maart jl. samen met de deelnemers gingen programmamanagers Teun Meulepas en Toon Bosmans aan de slag met verschillende vraagstukken. We willen BSD inrichten als een plek voor ontmoeting en actieve mobiliteit. Maar hoe doen we dit? Hoe ziet dit eruit? En hoe gaan we verstandig en slim om met water? 


Mobiliteit: slimme inrichting

Tijdens de sessie spraken we over hoe we de openbare ruimte zo inrichten dat het logisch is om te wandelen en te fietsen. Of over hoe we positief gedrag kunnen belonen en aanleren. Gedurende het dialoog hebben wij van iedereen bruikbare informatie ontvangen waarvan wij zeker gebruik gaan maken. In de volgende boostsessie gaven de deelnemers aan in te willen gaan op het gedrag van mensen (het inbouwen van slimme triggers), het in beeld brengen van ieders mobiliteitsgedrag en hoe technologie actieve mobiliteit zou kunnen stimuleren. Op deze en andere onderwerpen gaan wij graag in tijdens de volgende sessie en op BrandevoortLAB. Water: inzicht en besef

Programmamanager Toon Bosmans zetten de aanwezigen aan het denken over het gebruik van water met behulp van een installatie van Studio Covers. Die liet ons soms blozen of glimlachen, maar leidde zeker ook tot inzicht en besef. Het goede gesprek werd gevoerd en dat bracht nieuwe ideeën en leuke voorbeelden van hoe het ook anders kan.

Een sessie geeft pas een boost als ie ook blijft hangen. Daar helpen humor en iets lichtvoetigs zeker bij. Door het op deze manier zo beeldend te maken en hiermee het gesprek te openen, is dat zeker gelukt. En dus mogen we trots zijn op een geslaagde boost sessie! 


Vervolg 

Conclusie: de eerste boost sessie van 11 maart was een succes. Bedankt voor jullie actieve deelname!