OP ZUID Smart Cities Innovation Space

Heeft u al gehoord van het OP ZUID Smart Cities Innovation Space project?

Wist u al dat BSD samen met het Innovation Space, een tweetal studententeams en bedrijven in de hoofdfase is beland van dit subsidieproject dat tot doel heeft om onze business challenge projecten te verrijken met de laatste inzichten door frisse blikken van studenten van de TU Eindhoven?

En… dat wij er met alle betrokken partijen naar streven om door middel van het samenwerken in dit project een ‘Learning Community’ te bouwen die voor alle betrokkenen van toegevoegde waarde is; een zogenoemde WIN-WIN situatie voor ons allemaal met het oog op implementatie van slimme innovaties in de gebouwde omgeving?

En... dat dit studenten zijn vanuit alle faculteiten zodat alle projecten van al onze programmalijnen betrokken kunnen zijn?

En… dat alle betrokken projectpartners inmiddels hun podium hebben gevonden bij onze reguliere BSD Business Network Events, zoals blijkt uit de bijgaande fotootjes van ons laatste fysieke event van voor Corona-tijd?

En... dat er inmiddels ruim 25 challenges c.q. vraagstukken voor studenten ter uitwerking zijn neergelegd bij TU Eindhoven verdeeld over alle lijnen?

En... dat per Business Challenge project momenteel in overleg met de initiatiefnemers een challenge wordt bedacht die voor het project van toegevoegde waarde kan zijn?

En… dat er inmiddels een webinar / video conference cyclus rondom het project is gestart waar alle Community leden van BSD en daarmee dus ook allen die zich hebben aangemeld bij ons Brandevoort LAB! steeds voor worden uitgenodigd?

En… dat tijdens deze seminars steeds door experts uit het veld kort dieper wordt ingegaan op een thema dat annex is met onze slimste wijk in wording?

En… dat u als uw interesse gewekt is, meer achtergrondinformatie kunt lezen over het hoe en waarom van dit project, via de volgende URL / link: https://www.stimulus.nl/opzuid/project/innovation-space/ ?

…En dat wij vanuit BSD blij zijn dat we onze projecten via ons LAB met u kunnen delen. Immers, onbekend maakt onbemind & onbekend geeft ons als BSD niet de kans om goede ideeën van u als lezers te kunnen ontvangen!

Dank u voor het lezen! We zijn graag met u in contact! - Laurens Schwiebert