Waterconferentie

Vanuit een studio op de Automotive Campus zonden we maandag 21 september geheel Corona-proof de waterconferentie uit. Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Brabant Water N.V., KWR Water, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Helmond gingen met elkaar en de kijkers in gesprek over het circulair watersysteem dat in Brainport Smart District ontwikkeld wordt.

Toekomstige bewoner van de wijk, Andy Pieloor, pitchte zijn plan voor een duurzame modulaire woning, waarbij hij zo veel mogelijk gebruik maakt van regenwater. Afvalwater wordt, samen met de buurt, gezuiverd in een helofytenfilter. Zo kan het water hergebruikt worden. In een nieuwe wijk ontstaan ook nieuwe vraagstukken. Want als bewoners aan de ene kant flink besparen op drinkwater en water zuiveren om het te kunnen hergebruiken, wat betekent dit dan voor de hoogte van bijvoorbeeld de rioolbelasting?

Nieuwe vragen, waar nog geen concreet antwoord op is. Wethouder Cathalijne Dortmans sloot de conferentie dan ook af met een kort dankwoord aan alle betrokken partijen. Zij ontving het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport dat door alle betrokken partijen geschreven is.

Conferentie gemist? Je kan hem hieronder terugkijken.